Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Započela provedba projekta "Europe Goes Local"

Grad Drniš je jedan od 14 gradova izabranih za sudjelovanje u četvrtom ciklusu provedbe projekta strateškog partnerstva „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at th Municipal Levels“.

„Europe Goes Local“ trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima. Jedan od ciljeva projekta je podržati podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima te doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih.

Nastavi čitati

Grad Drniš ulazi u projekt "Europe Goes Local"

U najveći europski projekt u području rada s mladima "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" uključeno je još 14 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa prijavitelja koji su se javili na otvoreni poziv gradovima Agencije za mobilnost i progame EU, a među njima je i Grad Drniš.

Nastavi čitati

Grad Drniš se uključio u projekt strateškog partnerstva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"

Na temelju poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu programa Erasmus + „Europe Goes Local“, kojeg je objavila Agencija za mobilnost i programe EU u rujnu 2017. godine, te na temelju iskazanog interesa, u projekt Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level  - Grad Drniš je odabran kao jedna od 20 jedinica lokalne samouprave koja će biti uključena u projekt. 

Ovaj projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 21 nacionalnu agenciju iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Mađarske, Islanda, Italije, Lihtenštajna, Litve, Latvije, Norveške, Nizozemske, Portugala, Slovenije i Slovačke,  SALTO-YOUTH resursni centar, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth.

Nastavi čitati