Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Gradsko vijeće Grada Drniša

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Grada Drniša.

Popis vijećnika Gradskog vijeća Grada Drniša (2021. – 2025.)

 1. Tomislav Dželalija, predsjednik
 2. Ante Pleadin, potpredsjednik
 3. Anđelka Tomić, potpredsjednica
 4. Antonija Vatavuk
 5. Dragan Radeljak
 6. Zrinka Vukušić
 7. Petar Abramac
 8. Ana Mrđen
 9. Marin Barišić
 10. Ante Galić
 11. Joško Nedoklan
 12. Ivica Kosor
 13. Vlatka Duilo
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DRNIŠA PDF 283 KB