Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš se uključio u projekt strateškog partnerstva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"

Na temelju poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu programa Erasmus + „Europe Goes Local“, kojeg je objavila Agencija za mobilnost i programe EU u rujnu 2017. godine, te na temelju iskazanog interesa, u projekt Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level  - Grad Drniš je odabran kao jedna od 20 jedinica lokalne samouprave koja će biti uključena u projekt. 

Ovaj projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 21 nacionalnu agenciju iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Mađarske, Islanda, Italije, Lihtenštajna, Litve, Latvije, Norveške, Nizozemske, Portugala, Slovenije i Slovačke,  SALTO-YOUTH resursni centar, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth.

Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini. Projekt traje od srpnja 2016. do svibnja 2019.

Ciljevi projekta:

  • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
  • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Na nacionalnoj razini Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne skupine stručnjaka. Tijekom implementacije planirani su različiti tipovi aktivnosti od treninga do stručnih putovanja ciljane skupine (predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave i osobe koje rade s mladima na regionalnoj razini). Za provedbu ovog projekta Agencija za mobilnost i programe EU dobila je posebnu podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektom su planirane aktivnosti ispitivanja potreba JLS-a i osoba koje rade s mladima, a u proljeće 2018. godine je planirano i trodnevno osposobljavanje predstavnika JLS-a uključenih u projekt, te osoba koje rade s mladima na teme obuhvaćene projektom. Planirane su i aktivnosti poput studijskih posjeta, a planirano je i kontinuirano kvalitativno praćenje napredovanja rada s mladima u JLS-ima koji se uključe u projekt.

Predstavnici JLS-a uključenih u projekt sudjelovat će u nacionalnim, te međunarodnim aktivnostima u okviru projekta.