Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš ulazi u projekt "Europe Goes Local"

U najveći europski projekt u području rada s mladima "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" uključeno je još 14 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa prijavitelja koji su se javili na otvoreni poziv gradovima Agencije za mobilnost i progame EU, a među njima je i Grad Drniš.

Uključenje u projekt "Europe Goes Local" odabranim će gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama.

Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima, te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Riječ je o sljedećim gradovima:

 • Benkovac
 • Daruvar
 • Drniš
 • Ilok
 • Jastrebarsko
 • Labin
 • Ludbreg
 • Metković
 • Ogulin
 • Sveti Ivan Zelina
 • Trogir
 • Vukovar
 • Zadar
 • Zlatar

Projekt "Europe Goes Local" je najveći europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+. Osnovni cilj projekta je poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave, te osoba aktivnih u radu s mladima.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O IZBORU GRADOVA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU PDF 54 KB