Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Održan sajam razmjene predmeta i ekološka radionica

Dana 06. travnja 2024. godine u Drnišu je održan sajam razmjene predmeta i edukativna ekološka radionica.

Svrha održavanja radionice bila je edukacija građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade. Radionica je imala teoretski i praktični dio. U teoretskom dijelu održala se prezentacija o navedenoj temi, a u praktičnom dijelu sudionici su oslikavali platnene vrećice koje su dobili na poklon.

Nastavi čitati

Održan sastanak projektnog tima projekta „Uređenje dječjih igrališta u predškolskim ustanovama u Drnišu i Širokom Brijegu"

U utorak 26. ožujka u Dječjem vrtiću Trnoružica u Širokom Brijegu održan je završni sastanak projektnog tima projekta: „Uređenje dječjih igrališta u predškolskim ustanovama u Drnišu i Širokom Brijegu“. Na sastanku su bili prisutni: Niveska Vlaić, ravnateljica Dječjeg vrtića Drniš; Zdenka Zovko, Ravnateljica Dječjeg vrtića Trnoružica; Anamarija Ljubić Škobić, voditeljica projekta ispred Grada Širokog Brijega.

Nastavi čitati

Odobrena dva projekta iz Programa podrške regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Gradu Drnišu dva projekta iz Programa podrške regionalnom razvoju:

  • Projekt pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Sedramić (zaseok Dugeči) u vrijednosti od 25.000,00 eura,
  • Sanacija asfaltnog kolnika NC u naselju Karalići u vrijednosti od 30.000,00 eura.

Nastavi čitati

Postavljen plakat na ulazu u Drniš

Na ulazu u Drniš postavljen je pano, za koji je likovno rješenje izradila drniška slikarica Silvija Sunara, a čiju je izradu naručio Grad Drniš.

Ideja je bila predstaviti Drniš kao grad Ivana Meštrovića, glazbe i pršuta. Kako je Drniš Grad prijatelj djece - sve predstavlja djevojčica Marijeta. Isti je lik ranije korišten i za logo Dječjeg vrtića Drniš.

Nastavi čitati

Završen projekt "Uređenje dječjih igrališta u predškolskim ustanovama u Drnišu i Širokom Brijegu"

Projekt "Uređenje dječjih igrališta u predškolskim ustanovama u Drnišu i Širokom Brijegu" prijavio je Grad Drniš u ime Dječjeg vrtića Drniš na Javni poziv za "Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine" za 2023. godinu. Projekt je prijavljen u partnerstvu sa predškolskom ustanovom u Širokom Brijegu, Dječjim vrtićem Trnoružica. Odobren je iznos od 29.506,00 EUR.

Nastavi čitati