Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 12. listopada 2017. godine raspisalo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

Sve detalje o ovom natječaju možete pronaći OVDJE.

Poziv na obuku o održivom gospodarenju otpadom - 4.11.2017. godine

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

U subotu 4. studenog 2017. godine sa početkom u 9,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici u Drnišu, u organizaciji Grada Drniša i Udruge gradova RH održat će se Obuka o održivom gospodarenju otpadom.

Obuka se zasniva na dva aktualna i vrlo konkretna modula od kojih je prvi posvećen zakonodavnom okviru i financiranju te precizira koje su obaveze gradova u smislu gospodarenja otpadom, u skladu sa standardima i normama Europske unije te vrlo konkretno predstavlja načine i mogućnosti financiranja. Drugi se modul sastoji od prikaza koncepcija i rezultata najboljih praksi gradova koji prednjače u Hrvatskoj.

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

Od 2. listopada 2017. godine otvorene su prijave na natječaj podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima koju je Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo zbog šteta od elementarnih nepogoda koje su uzrokovale velike materijalne gubitke i na poljoprivrednim površinama.

Više o o tome kako možete financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom možete pronaći u brošuri ovdje.

Podsjetimo, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a prihvatljivi troškovi odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Odluka Vlade RH o usvajanju Jamstvenog programa "Poljoprivrednici"

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine donijela Odluku o usvajanju Jamstvenog programa "Poljoprivrednici".

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovoga Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovoga Programa.

Cilj ovoga Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

Cijeli tekst ove Odluke možete pročitati OVDJE.

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za Mjeru samozapošljavanja

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja.

Javni poziv bit će otvoren u razdoblju od 5. listopada do 19. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva za korištenje Mjere samozapošljavanja, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Aktualni javni pozivi Ministarstva turizma RH

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Obavijesti

  • 3.10.2017. - Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele - Otvoren do 18.10.2017.
  • 28.9.2017. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 17.11. 2017.

Sve informacije o ovim javnim pozivima možete pronaći na stranicama Ministarstva turizma RH OVDJE.

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net