Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Akcija informiranja građana o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Pozivamo građane Grada Drniša i okolice da nas posjete dana 22.11., 28.11. i 30.11. od 10 h do 11 h u Drnišu (gradski trg Poljana) na Info pultu putem kojeg ćemo organizirat akcije informiranja građana o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Na info pultu građanima ćemo podijeliti edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni".

Nastavi čitati

Održana akcija informiranja građana o propisnom odvajanju otpada u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Dana 18.10.2023. u Drnišu održana je akcija informiranja građana o projektu putem info pulta te i akcija podjele platnenih vrećica građanima u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!". Posjetitelji su besplatno preuzeli platnene vrećice, edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni", izrađene u okviru projektnih aktivnosti.

Slijedeći Info pult i akcija podjele platnenih vrećica održat će se dana 25.10.2023. od 11 h do 12 h u Drnišu, na gradskom trgu Poljana.

Nastavi čitati

Obavijest o akciji informiranja građana o propisnom odvajanju otpada u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt se provoditi na području grada Drniša, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Iako Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezu informiranja i izobrazbu javnosti o zaštiti okoliša u V. Nacionalnom izvješću o provedbi Aarhuške konvencije (2021.) uočeno je međutim, da javnost često nije svjesna svoje uloge u zaštiti okoliša te da ne ostvaruje prava ta prava.

Nastavi čitati