Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Započela provedba projekta "Europe Goes Local"

Grad Drniš je jedan od 14 gradova izabranih za sudjelovanje u četvrtom ciklusu provedbe projekta strateškog partnerstva „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at th Municipal Levels“.

„Europe Goes Local“ trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima. Jedan od ciljeva projekta je podržati podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima te doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih.

Danas je održan i prvi online sastanak na kojem su nazočni bili pročelnica Ivana Sučić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Marija Vukušić, te članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka Mario Žuliček i Hrvoje Novak, koji će biti mentori na ovom projektu. Online sastanak je bio uvod za trening koji će se krajem mjeseca održati u Bjelovaru na kojem će se pristupiti izradi individualnih programa za mlade.

Cilj projekta je povećanje participacije mladih u kreiranju lokalnih politika i odluka koje će podići kvalitetu života mladih u Gradu Drnišu.