Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone: recepcijski i informacijski punkt Roški slap

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF JAVNA RASPRAVA 191 KB Preuzmi
2. PDF ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA 3,6 MB Preuzmi
3. PDF SLUŽBENI GLASNIK GRADA DRNIŠA - ODLUKA O IZRADI UPU 99 KB Preuzmi
4. PDF ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJE 820 KB Preuzmi
5. PDF KORIŠTENJE I NAMJENA 811 KB Preuzmi
6. PDF NAČIN I UVJETI GRADNJE 827 KB Preuzmi
7. PDF OBRAZLOŽENJE 1,01 MB Preuzmi
8. PDF ODREDBE ZA PROVOĐENJE 163 KB Preuzmi
9. PDF SAŽETAK 436 KB Preuzmi
10. PDF UVJETI KORIŠTENJA 807 KB Preuzmi
11. PDF VODOOPSKRBA I ODVODNJA 837 KB Preuzmi
12. PDF IZVJEŠČE O JAVNOJ RASPRAVI 7,21 MB Preuzmi

JAVNA RASPRAVA o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke "Tvornica oplemenjenih folija" d.d. Drniš

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF JAVNA RASPRAVA o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke "Tvornica oplemenjenih folija" d.d. Drniš 1,57 MB Preuzmi
2. PDF Sažetak zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje - Tvornicu oplemenjenih folija d.d. 816 KB Preuzmi
3. PDF Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja Tvornice oplemenjenih folija d.d. (rev.3) 1,00 MB Preuzmi