Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF ODLUKA o izradi (VI) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Drniša 367 KB Preuzmi
2. PDF ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 493 KB Preuzmi
3. PDF ODLUKA o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Drniša iz Republike Hrvatske i Općine Strawczyn iz Republike Poljske 214 KB Preuzmi
4. PDF ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 204 KB Preuzmi
5. PDF ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Drniš 197 KB Preuzmi
6. PDF PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 576 KB Preuzmi
7. PDF ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniš u 2016. godini 206 KB Preuzmi
8. PDF ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god. 207 KB Preuzmi
9. PDF ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA U 2016.GODINI I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017.GODINU, TE PLAN FINANCIRANJA SUSTAVA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 456 KB Preuzmi
10. PDF ZAKLJUČAK O PREIMENOVANJU ULICA 222 KB Preuzmi
11. PDF ZAKLJUČAK o davanju suglasnost Gradonačelniku Grada Drniša za raspolaganje ostalom imovinom za potpis i sklapanje Aneksa Ugovora o pravu građenja na nekretnini katastarske oznake čest.zem.64/2 Z.U.541 k.o. Drinovci, između Grada Drniša i Dječjeg vrtića Drniš 201 KB Preuzmi
12. PDF ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 208 KB Preuzmi
13. PDF PONOVNI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 346 KB Preuzmi
14. DOCX OBRAZAC - PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (MS Word format) 99 KB Preuzmi
15. PDF OBRAZAC - PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (PDF format) 516 KB Preuzmi
16. PDF IZVJEŠĆE o sudjelovanju u pokroviteljstvima 208 KB Preuzmi
17. PDF ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 211 KB Preuzmi

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (VI) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA 204 KB Preuzmi
2. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje kupoprodajnog ugovora za potrebe Grada Drniša - izgradnje sportskog igrališta u Badnju 199 KB Preuzmi
3. PDF Zaključak o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 202 KB Preuzmi
4. PDF ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 200 KB Preuzmi
5. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje predugovora i kupoprodajnih ugovora za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u Drnišu i Radoniću 200 KB Preuzmi
6. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku raspolaganje ostalom imovinom za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Drniša i EVN Croatia Plin d.o.o. u svrhu osnivanja prava služnosti na nerazvrstanim cestama radi izgradnje i održavanja plinske visokotlačne i srednjetlačne distribucijske mreže zemnog plina 200 KB Preuzmi
7. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupka i sklapanje ugovora za izgradnju objekta i natkrivanje prodajnih stolova na tržnici u Drnišu 190 KB Preuzmi
8. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstanih cesta: Štikovo, Trbounje, Siverić 191 KB Preuzmi
9. PDF 24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 2,49 MB Preuzmi

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. XLSX PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2017. GODINU 118 KB Preuzmi
2. PDF ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2017. GODINU 230 KB Preuzmi
3. XLSX PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017. - 2019. 53 KB Preuzmi
4. PDF Socijalni program Grada Drniša za 2017. god. 287 KB Preuzmi
5. PDF Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2017. godinu 218 KB Preuzmi
6. PDF Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Grada Drniša 214 KB Preuzmi
7. PDF PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 334 KB Preuzmi
8. PDF Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Drniš za pedagošku 2015/2016 godinu 209 KB Preuzmi
9. PDF Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.godine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša 223 KB Preuzmi
10. PDF URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE RECEPCIJSKI I INFORMACIJSKI PUNKT ROŠKI SLAP 384 KB Preuzmi
11. PDF Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje Ugovora sukladno Planu nabave u okviru projekta „Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša“ 404 KB Preuzmi
12. PDF Odluka o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 606 KB Preuzmi
13. PDF 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 6,77 MB Preuzmi

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine 546 KB Preuzmi
2. PDF Odluka o izmjenama i dopunama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine¸ 196 KB Preuzmi
3. PDF ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 205 KB Preuzmi
4. PDF ZAKLJUČAK o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 206 KB Preuzmi
5. PDF ZAKLJUČAK o poništenju Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 210 KB Preuzmi
6. PDF PRILOG: OPIS PROJEKTA/OPERACIJE (Izgradnja prometnice s infrastrukturom u stambenoj zoni "Pazar" u Drnišu) 1,12 MB Preuzmi
7. PDF 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 2,94 MB Preuzmi

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Zaključak o donošenju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 273 KB Preuzmi
2. XLSX IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016 167 KB Preuzmi
3. PDF Odluka o donošenju Programa olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade 502 KB Preuzmi
4. PDF Program olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 620 KB Preuzmi
5. PDF Odluka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 288 KB Preuzmi
6. PDF Odluka o donošenju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Drniša 430 KB Preuzmi
7. PDF Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Drniša 382 KB Preuzmi
8. PDF Odluka o utvrđivanju cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama Drniš i Radonić 305 KB Preuzmi
9. PDF Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša 197 KB Preuzmi
10. PDF Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Drniša za razdoblje 2016.-2022.godine 272 KB Preuzmi
11. PDF PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRAD DRNIŠ za razdoblje 2016. - 2022. god. 2,78 MB Preuzmi
12. PDF Odluka o izradi Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine 204 KB Preuzmi
13. PDF Zaključak u svezi ispravke tehničke greške u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana uređenja Grada Drniša 940 KB Preuzmi
14. PDF Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud Šibenik 226 KB Preuzmi
15. PDF 21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 8,17 MB Preuzmi

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF SPORAZUM O UPRAVLJANJU NEKRETNINOM (VODENICOM) 130 KB Preuzmi
2. PDF IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 255 KB Preuzmi
3. PDF I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drniša za 2016. godine 215 KB Preuzmi
4. PDF I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2016 god. 211 KB Preuzmi
5. PDF Izvješće o sudjelovanju u pokroviteljstvima 214 KB Preuzmi
6. PDF ZAKLJUČAK o primanju na znanje polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša 216 KB Preuzmi
7. PDF LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA 488 KB Preuzmi
8. PDF ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 384 KB Preuzmi
9. PDF ODLUKA o upravljanju grobljima 375 KB Preuzmi
10. PDF ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2016. godini 434 KB Preuzmi
11. PDF ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2015. godinu 292 KB Preuzmi
12. PDF ZAKLJUČAK o usvajanju Plana upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja 375 KB Preuzmi
13. PDF Odluka za obavljanje komunalnih poslova usluge sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te sakupljanje animalnog otpada na području Grada Drniša za 2016. -2017. godinu na temelju pisanog Ugovora u Gradu Drnišu 226 KB Preuzmi
14. PDF ZAKLJUČAK o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. do 2017. godine 227 KB Preuzmi
15. PDF ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje autobusnog kolodvora Drniš GRADSKOJ ČISTOĆI DRNIŠ d.o.o .Drniš 223 KB Preuzmi
16. PDF ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 273 KB Preuzmi
17. PDF ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku - Sanacija makadamske ceste od mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde (Ključ), za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstane ceste Lišnjak - groblje sv. Ilija te za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje parkirališta na trgu Dr. F. Tuđmana u Drnišu. 226 KB Preuzmi
18. PDF ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Drniš 226 KB Preuzmi
19. PDF ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Drniš za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 247 KB Preuzmi
20. XLSX GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU 245 KB Preuzmi
21. XLSX II IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2016. 67 KB Preuzmi
22. PDF 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,58 MB Preuzmi