Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš, kao javni naručitelj, obvezan je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Drniš razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za predmet javne nabave "Rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare škole u hostel u Brištanima"

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak: Rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare škole u hostel u Brištanima.

Objavljene dokumente možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje OVDJE, pod rubrikom "Prethodna savjetovanja".

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za predmet javne nabave "Rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare škole u hostel u Brištanima"

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak: Rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare škole u hostel u Brištanima.

Objavljene dokumente možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje OVDJE, pod rubrikom "Prethodna savjetovanja".

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za predmet javne nabave "Radovi na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu"

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak: Radovi na odvodnji u ulici Krš u gradu Drnišu.

Objavljene dokumente možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje OVDJE, pod rubrikom "Prethodna savjetovanja".