Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš, kao javni naručitelj, obvezan je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Drniš razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak: Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu

Naručitelj Grad Drniš je objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak: Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu.

Objavljeni dokument možete preuzeti OVDJE.

Informacije o prethodnom savjetovanju - Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu

Naručitelj Grad Drniš je objavio Informacije o prethodnom savjetovanju za postupak: Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu, broj objave: 2024/S PCINF-0002014.

Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: VV 01/24 - Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu

Podaci o naručitelju

Naziv: GRAD DRNIŠ
Nacionalni reg. broj: 38309740312
Adresa: Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu
Evidencijski broj nabave: VV 01/24
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost nabave: 7.288.290,41 EUR

Nastavi čitati