Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Plan zaštite i spašavanja Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA DRNIŠA 3,21 MB Preuzmi
2. PDF PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE 5,47 MB Preuzmi
3. PDF ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA DRNIŠA 475 KB Preuzmi
4. PDF PLAN CIVILNE ZAŠTITE GRADA DRNIŠA 1,25 MB Preuzmi
5. PDF POSTUPAK POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CZ PUTEM ŽUPANIJSKOG CENTRA 112 579 KB Preuzmi
6. PDF NASLOVNICA PRILOGA 114 KB Preuzmi
7. PDF POPIS PRILOGA 295 KB Preuzmi
8. PDF PRILOZI PLANA ZIS I PLANA CZ GRADA DRNIŠA 1,56 MB Preuzmi
9. PDF ODLUKA UZ PLAN ZIS I PLAN CZ ZA VIJEĆE 262 KB Preuzmi