Produljenje roka za izvršenje usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta otpada "Moseć" u Gradu Drnišu na financiranje iz EU Kohezijskog fonda do 31.12.2019. godine

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OBAVIJEST O IZMJENI UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 111 KB