Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš dobio uporabnu dozvolu za odlagalište otpada Moseć

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije izdao je danas uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu komunalno-servisne namjene Moseć.

Ovim je završen projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Moseć, kojeg je Grad Drniš provodio tijekom 2020. i 2021. godine.

Projekt je vrijednosti 13.317.755,47 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 11.314.248,39 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje u iznosu od 1.331.088,05 kuna, odnosno 10% ukupne vrijednosti projekta. Iz Fonda za sufinanciranje EU projekata temeljem zahtjeva Grada Drniša odobreno je 336.209,52 kune, odnosno 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima projekta.

Provedbom postupka sanacije odlagališta smanjio se negativni utjecaj otpada na okoliš i prirodne resurse, smanjio se štetni utjecaj na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjio se rizik za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada.