Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Održane edukativne radionice o otpadu za djecu vrtića i osnovne škole

Danas su u Dječjem vrtiću Drniš i Osnovnoj školi A.M. Petropoljskog održane dvije radionice pod nazivom „Otpad nije smeće“ za predškolce i učenike nižih razreda osnovne škole, te jedna radionica pod nazivom „ART reciklaža“ za učenike viših razreda. Radionice su održane u okviru provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša“, koji se financira iz Kohezijskog fonda, a kojeg provodi Grad Drniš od listopada 2017. godine.

U okviru provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša predviđene su brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene ciljnim skupinama, a vezane su za korištenje reciklažnih dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Aktivnosti obuhvaćaju dijeljenje letaka, radionice za djecu, edukativne radionice u pojedinim naseljima i sl.

Za održavanje ovih radionica angažiran je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom radioničkog rada sa djecom -  gđa Inga Kukolj iz Ekološke udruge Krka.

Do sada su održane 4 radionice pod nazivom „Otpad nije smeće“ za djecu nižeg  uzrasta, te jedna za djecu starijeg uzrasta pod nazivom „ART reciklaža“. Na ovim radionicama  se djeci, na njima zanimljiv i pristupačan način približila tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Dio radionica je obuhvatio i  praktični dio, u okviru kojeg su djeca oslikavala torbe, izrađivala ukrase od recikliranih materijala. Na kraju edukacije sva su djeca dobila i diplomu o uspješnom svladavanju programa.

Prije početka radioničkog programa, gradonačelnik Josip Begonja je u ime Grada Drniša pozdravio malene Drnišane i darovao po jedan komplet kanti za odvojeno prikupljanje otpada dječjem vrtiću i osnovnoj školi. Kante su također nabavljene u okviru projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša“, a na ovaj način će djeca i praktično moći primijeniti stečena znanja na radionicama o odvojenom odlaganju otpada.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh