Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Održane radionice za djecu "Otpad nije smeće"

U okviru projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", koji se financira iz Kohezijskog fonda, 13. prosinca su održane radionice za djecu od 1. do 4. razreda u Osnovnoj školi u Drnišu i u Područnoj školi u Drinovcima. 

U okviru provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša predviđene su brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene ciljnim skupinama, a vezane za korištenje reciklažnih dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Planira se projektnim informativnim aktivnostima obuhvatiti minimalno 90% stanovništva Grada Drniša, a aktivnosti su dijeljenje letaka, radionice za djecu, edukativne radionice i sl.

Kroz projekt su planirane 4 radionice "Otpad nije smeće" za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, te  4 radionice "ART reciklaža" za djecu starijeg uzrasta.

Na njima će se na zanimljiv i pristupačan način približiti tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Dio radionice će obuhvatiti i praktični dio, gdje će djeca moći izraditi ukrase od recikliranih materijala. Održat će se ukupno 4 radionice za po 30 djece, a na kraju će djeca dobiti diplomu o uspješnom svladavanju programa. Druga prilagođena radionica za djecu održavat će se pod nazivom "ART reciklaža" za starije učenike osnovne škole i srednjoškolce. Održat će se ukupno 4 radionice, na kojima će se učenicima na njima zanimljiv i njima pristupačan način biti približena tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Radionica će uključivati i praktični dio gdje će učenici izrađivati blokove, čestitke i sl. od starog papira, te ostale ukrase, torbe i slično. 

Ove dvije održane radionice su oduševile najmlađe, te su na njima poslušali edukativno predavanje o otpadu i kako se može pravilno i kreativno iskoristiti u izradi raznih ukrasa.

Svi dječji radovi izrađeni na ovim radionicama bit će izloženi na izložbi koja će se održati u okviru završnog predstavljanja projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", a čiji je završetak predviđen 27. travnja 2019. godine.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh