Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Potpisan ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša

Jučer je u Gradskoj upravi u Drnišu potpisan ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša

Projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", Grad Drniš je prijavio u srpnju 2017. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Građenje reciklažnih dvorišta" u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Odluka o financiranju projekta iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) stigla je u listopadu 2017. godine. 27. listopada 2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratni sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Ukupna vrijednost projekta je 3.219.850,62 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 3.039.188,12 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 2.583.309,90 kuna, što je gotovo 84,999999% ukupno prihvatljivih troškova.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se postići povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagališta. Kroz projekt će se provesti i brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene odraslima i djeci. RD Grada Drniša upisat će se u Očevidnik RD-a, čime će se zadovoljiti i ispuniti i zakonski uvjeti o minimalnom broju RD-a u odnosu na broj stanovnika, te će se pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštiti okoliša, te povećati kvaliteta života stanovnika JLS-a.

Rok za završetak cijelog projekta je 18 mjeseci od potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Jučer je u Maloj gradskoj vijećnici potpisan ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša, te sa stručnim i projektantskim nadzorom.

U postupku javne nabave, koji je započeo u travnju 2018. godine izabran je izvođač Geotehnika d.o.o. iz Selca na otoku Braču, a potpisivanju ugovora o izgradnji i opremanju nazočio je i njihov direktor Mario Lasan sa suradnicima. Vrijednost radova je 2.794.075,69 kuna sa PDV-om, a rok za završetak radova je 7 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, a naručitelj ima obvezu uvesti izvođača u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora.

Usluge stručnog nadzora građenja i usluge koordinatora zaštite na radu vršit će tvrtka Akvedukt d.o.o. Split, te je imenovan glavni nadzorni inženjer Ratko Mustić, a kao koordinator zaštite na radu Davor Burić. Projektantski nadzor će vršiti tvrka IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. Zagreb, koja je inače i izradila projektnu dokumentaciju za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh