Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Projektni prijedlog "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša" pred odobrenjem

Projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša“ prošao Fazu 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućen u sljedeću fazu – Fazu 3 – provjera prihvatljivosti izdataka. Fazu 3 provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naime, projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša“ dostavljen je u srpnju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva „Građenje reciklažnih dvorišta“, Referentni broj: KK.06.3.1.03, koji je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

16. kolovoza 2017. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavijestilo je Grad Drniš kao prijavitelja da je projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša“  u skladu sa svim kriterijima prihvatljivosti iz točke 2.6. Uputa za prijavitelje, te svim kriterijima odabira na temelju definirane metodologije odabira iz točke 4.3.2. istih Uputa objavljenih u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Time je projektni prijedlog stekao pravo na prelazak u Fazu 3, a nakon koje se očekuje donošenje Odluke o financiranju. 

Ukupna vrijednost projekta je 3.237.465,920 kune, a iz fondova Europske unije zatraženo je 2.672.477,02 kune bespovratne potpore.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), vršit će se odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog komunalnog otpada, baterija, akumulatora itd. te će reciklažno dvorište biti opremljeno dostatnim vrstama i brojem kontejnera za prihvat odgovarajućih vrta otpada, kako bi se ostvarili preduvjeti za maksimiziranje stope recikliranja. Stoga je bitno usvajanje mjera potrebnih za postizanje ciljeva pripreme i ponovno korištenje i recikliranje do 2020. godine u skladu sa člankom 11. stavkom 2. Direktive 2008/98/EZ. Također, u sklopu predmetnog projekta bit će provedene informativno-obrazovne aktivnosti kojima će biti obuhvaćeno minimalno 90% stanovništva Grada Drniša. Na taj način izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša poslužit će kao primjer dobre prakse koji će moći slijediti i susjedne JLS koje nemaju realizirana reciklažna dvorišta, a doprinijet će se i povećanju stope recikliranja i na nacionalnoj razini.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh