Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Drniš u sukobu interesa u postupku javne nabave: Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu

  • FAGUS d.o.o., Fra Joze Jerkovića 1, 22 320 Drniš, OIB:36556925512
  • ADHIBEO j.d.o.o., Kralja Zvonimira 30, 21 000 Split, OIB:63593862651
  • ANĐELKO ŠEGVIĆ, obrt za usluge, Kralja Zvonimira 30, 21 000 Split, OIB:07041444378