Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine

Grad Drniš je sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), dana 17. studenoga 2015. godine podnio Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene odnosno procjene utjecaja Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine na okoliš.

Temeljem odgovora, odnosno mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove ŠKŽ, zaprimljenog 28. siječnja 2016. godine (Klasa:351-01/15-01/74, Urbroj:2182/1-15-16-2), Grad Drniš je obvezan provesti postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U mišljenju stoji slijedeće: „…za Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine potrebno je provesti postupak strateške procjene obzirom da planira zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš…. „, nadalje „Istodobno Vas upućujemo na obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti navedene strategije za ekološku mrežu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/13). Za strategije, planove i programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana odnosno programa za ekološku mrežu provodi se prije donošenja Odluke o započinjanju postupaka strateške procjene.“

Nastavi čitati

NAJAVA: Drugi sastanak Partnerskog vijeća za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje od 2015. – 2020. godine

2. radni sastanak vezan za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Drniša za razdoblje 2015-2020. godine održat će se u četvrtak 29. listopada u dvorani Dječjeg vrtića Drniš te u petak 30. listopada u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu, a prema sljedećem rasporedu:

  • 29. listopada (četvrtak) 10.30. – 12.30. – Radna skupina za turizam i ruralni razvoj
  • 29. listopada (četvrtak) 13.00. – 15.00. – Radna skupina za društveni razvoj i civilno društvo
  • 30. listopada (petak)         9.00. – 11.00. – Radna skupina za infrastrukturu i okoliš>
  • 30. listopada  (petak)      12.00. – 14.00. – Radna skupina za gospodarstvo

Pozivaju se sve osobe imenovani u radne skupine, a također svi ostali zainteresirani, koji svojim znanjem, iskustvom i prijedlozima mogu doprinijeti izradi ovog strateškog dokumenta. 

Obrazac za prikupljanje projektnih prijedloga za izradu Programa ukupnog razvoja (PUR) Grada Drniša

Popunjeni obrazac pošaljite emailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. DOCX Obrazac za prikupljanje projektnih prijedloga za izradu Programa ukupnog razvoja (PUR) Grada Drniša 55,5 KB Preuzmi