Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Umijeće izrade bukare i suska dobili svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra

 Ministarstvo kulture i medija RH donijelo je 24. listopada 2023. godine Rješenje o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra za Umijeće izrade bukare i suska.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU SVOJSTVA NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA PDF 4.8 MB