Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Grad Drniš izabran kao pilot tijelo u projektu digitalizacije javne uprave

Grad Drniš je izabran kao pilot tijelo u projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“, koji se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: UP.04.1.1.06.0003). Nositelj projekta je Minstarstvo uprave. Projektni partner je Državna škola za javnu upravu.

Cilj projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa, te uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. Aktivnosti predviđene za ostvarenje tog cilja jesu razviti mehanizme i alate za osiguravanje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika, izgraditi IT sustav za potporu upravljanju sustavom kvalitete u javnoj upravi te razviti kompetencije zaposlenika javne uprave za upravljanje kvalitetom.

Projektom je predviđeno uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u 118 tijela javne uprave, optimizacija i standardizacija 100 poslovnih procesa odabranih tijela, uvođenje IT sustava u odabrana tijela, te edukacija i certifikacija 600 zaposlenika odabranih tijela.

Javna uprava u Hrvatskoj i dalje uglavnom pristupa organizaciji svog poslovanja na tradicionalan/uhodani način što zbog višegodišnjeg pristupa organizaciji  posla temeljem odvojenih funkcija odjela u jasno naznačenoj hijerarhiji (funkcijski pristup), što zbog veličine i tromosti u provođenju promjena.

Međutim, Hrvatska se unazad nekoliko godina može pohvaliti velikim brojem digitalnih inicijativa javnog sektora. Središnji državni portal tako sadrži čak 72  različite e-usluge obuhvaćene sustavom e-Građani, a dodatne e-usluge nalaze  e i na stranicama državnih agencija, ministarstava, ali i na stranicama gospodarske ili obrtničke komore. Takav širok spektar e-usluga svakako je koristan građanima. Zahvaljujući trendu pametnih gradova, hvalevrijednim inicijativama svjedočimo i u sklopu tijela lokalne samouprave. Naime, strategije digitalnog razvoja postaju uobičajenima za sve veći broj gradova, a da se  iste zaista i provode svjedoči velik broj ažuriranih web stranica gradova i županija koje unazad nekoliko godina sadrže i velik broj e-usluga za građane i  poduzetnike. Analiza spremnosti hrvatskih gradova 2019. godine pokazala je da je čak 93% digitalnih usluga hrvatskih gradova na niskoj, tj. drugoj razini digitalizacije. Točnije, digitalne su utoliko što su potrebni obrasci dostupni na webu, no iste je potrebno ispisati i poslati putem elektroničke pošte ili web obrasca. Slična je situacija i u Gradu Drnišu.

Grad Drniš se priprema priključiti sustavu e-novorođenče, kako bi svojim stanovnicima olakšali prijavu djeteta i predaju zahtjeva za novčanu potporu kroz sustav e-Građani. Prošle godine je iz sredstava CEF telekom fonda EU iskoristio sredstva za uvođenje e-računa, kroz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uvodi se sustav mjerenja kvalitete zraka, sustav upravljanja javnom rasvjetom.

U okviru ovog projekta imenovana je i radna skupina za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu, te je u nju imenovana i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša Ivana Sučić.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh