Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Poziv sa smjernicama za obilježavanje 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta - Savez društava "Naša djeca" Hrvatske

Ovo je godina u kojoj Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda slavi 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta, usvojene 20. studenog 1989. godine.

Ovo je godina u kojoj svi trebamo obnoviti našu predanost pravima djece. Godina u kojoj trebamo još više promišljati o nasljeđu Konvencije UN-a o pravima djeteta i promicati vrijednosti ovog dokumenta.

Konvencija o pravima djeteta UN-a dovela je do promjene obrasca ponašanja u načinu na koji bi društvo (država, regionalne i lokalne zajednice) trebali gledati na djecu: kao na stvarne subjekte prava i nositelje promjene.

Međutim, 30 godina nakon stupanja na snagu Konvencije o pravima djeteta UN-a (1989.) ta se ideja i dalje dovodi u pitanje. Unatoč postignutom napretku dječja se prava svakodnevno krše. Pravna zaštita djece i nadalje je nepotpuna, a još je veći nesklad između zakona i prakse.

Stoga, promicanje prava djece traži angažman i promjenu društva u cjelini, uvažavajući vrijednosni sustav i odgojnu klimu. To zahtjeva od odraslih da propituju prirodu svoje odgovornosti za djecu, ali i da prepoznaju vrijednost njihovih iskustava, pogleda i briga.