Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Izabrana prva dječja gradska vlast u Gradu Drnišu

Danas je u gradskoj upravi Grada Drniša održana Skupština 1. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša. Na današnjoj Skupštini izabrana je predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Iva Perlić, dječja gradonačelnica Ana Jukić i njena zamjenica Antea Mujan. Izbore je nadziralo izborno povjerenstvo, koje su činile Anita Cota iz Osnovne škole A.M. Petropoljskog, Katarina Vlaić iz Dječjeg vrtića Drniš, koja je ujedno i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća, Ana Marin iz Narodne knjižnice Drniš, te Martina Softić iz Grada Drniša.

Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Katarina Vlaić upoznala je članove sa programom rada Dječjeg gradskog vijeća, te što ono predstavlja i koji mu je cilj. Nakon toga je sve članove Dječjeg gradskog vijeća i dječju gradonačelnicu i njenu zamjenicu primio Gradonačelnik Josip Begonja, te ih je proveo zgradom Gradske uprave i upoznao ih sa djelokrugom rada lokalne samouprave i službenicima gradske uprave Grada Drniša. Također je i čestitao svim članovima 1. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša, te njihovoj predsjednici i dječjoj gradonačelnici i njenoj zamjenici. Izrazio je i nadu i želju da će uz pomoć članova dječjeg gradskog vijeća biti lakše  i njemu kao gradonačelniku prepoznati potrebe koje imaju djeca u Gradu Drnišu. Često za zadovoljiti dječje potrebe i želje nije potreban ni proračunski novac, već samo dobra volja.

Članovi 1. saziva Dječjeg gradskog vijeća su učenici od 4. do 8. razreda Osnovne škole A.M. Petropoljskog:

 • KARLO MARIN
 • MIA GRUBIŠIĆ
 • JOSIP LEONTIĆ
 • FRANKA STOJANOVIĆ
 • ROZA ŠKARICA
 • GABRIJEL KASALO
 • MARI MALENICA
 • NORA KAŠIĆ
 • MARIO VUKUŠIĆ
 • NOA BRAKUS
 • ANA DVORSKI
 • IVA PERLIĆ – predsjednica Dječjeg gradskog vijeća
 • ANA JUKIĆ – dječja gradonačelnica
 • ANTEA MUJAN – zamjenica dječje gradonačelnice

Dječje gradsko vijeće Grada Drniša je projekt koji se provodi u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece. Cilj je ovog projekta ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Drniša koje se provodi uz sudjelovanje predstavnika osnovne škole, budući je škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu. Riječ je o projektu sa osmišljenim aktivnostima dječje participacije i neformalnog uključivanja djece, a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Zadatak je dječjeg gradskog vijeća da upozna gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenje od interesa za djecu.

Kako je u tijeku izrada Proračuna Grada Drniša za 2020. godinu, članovi Dječjeg gradskog vijeća dobili su zadatak da predlože aktivnosti koje će se u 2020. godini financirati u okviru Dječjeg proračuna.