Urbanistički plan uređenja Grada Drniša - III. IZMJENE I DOPUNE

Objavljeno u Urbanistički plan

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA DRNIŠA - III. Izmjene i dopune 5,24 MB
2. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 3,49 MB
3. 2.1. PROMET I TELEKOMUNIKACIJE 3,50 MB
4. 2.2. ELEKTROOPSKRBA I PLINOOPSKRBA 3,45 MB
5. 2.3. VODOOPSKRBA 3,45 MB
6. 2.4. ODVODNJA 3,46 MB
7. 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3,55 MB
8. 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 3,41 MB
9. KNJIGA 2 - NASLOV 112 KB
10. PRILOG 1 - ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA 9,40 MB
11. PRILOG 2 - POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA OD VAŽNOSTI ZA IZRADU PLANA 73,3 KB
12. PRILOG 3 - OČITOVANJA, SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA NA NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA 14,4 KB
13. PRILOG 4 - DOKUMENTACIJA IZRAĐIVAČA 1,62 MB
14. PRILOG 5 - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 9,13 MB

Urbanistički plan uređenja Grada Drniša

Objavljeno u Urbanistički plan

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA DRNIŠA - Obrazloženje 163 KB
2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA DRNIŠA - Odredbe 313 KB

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. KARTA 1 - Korištenje i namjena površina 1,62 MB
2. KARTA 2.1 - Promet i telekomunikacije 1,59 MB
3. KARTA 2.2 - Komunalna mreža (elektro i plino opskrba) 1,61 MB
4. KARTA 2.3 - Komunalna mreža (vodoopskrba) 1,59 MB
5. KARTA 2.4 - Komunalna mreža (odvodnja) 1,62 MB
6. KARTA 3 - Uvjeti korištenja i zaštite prostora 1,63 MB
7. KARTA 4 - Oblici korištenja i način gradnje 1,67 MB

Urbanistički plan uređenja Grada Drniša - II. IZMJENE I DOPUNE

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA DRNIŠA - II. Izmjene i dopune 19,7 MB

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. KARTA 0 - Korištenje i namjena površina (stari plan) 1,4 MB
2. KARTA 1 - Korištenje i namjena površina (novi plan) 1,3 MB
3. KARTA 2.1 - Promet i telekomunikacije 1,2 MB
4. KARTA 2.2 - Komunalna infrastrukturna mreža (Elektroopskrba i plinoopskrba) 1,3 MB
5. KARTA 2.3 - Komunalna infrastrukturna mreža (Vodoopskrba) 1,3 MB
6. KARTA 2.4 - Komunalna infrastrukturna mreža (Odvodnja) 1,3 MB
7. KARTA 3 - Uvjeti korištenja i zaštite prostora 1,3 MB
8. KARTA 4 - Oblici korištenja i način gradnje 1,3 MB

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net