I izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2012. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. I izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2012. godinu 98 KB
2. I izmjene i dopune socijalnog programa Grada Drniša za 2012. godinu 128 KB
3. Izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna Grada Drniša za 2012. godinu 130 KB

Izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2011. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 662 KB
2. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 47 KB
3. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. GODINU 55 KB
4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2011. GODINU 52 KB
5. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 58 KB

Proračun Grada Drniša za 2011. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 99 KB
2. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011.-2013. GODINU 34 KB
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2011. godinu 73 KB
4. Socijalni program Grada Drniša za 2011. god. 86 KB
5. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2011. GODINU 44 KB
6. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. GODINU 47 KB
7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 21 KB
8. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH UDRUGA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 44 KB
9. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2010 404 KB

Proračun Grada Drniša za 2010. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2010. godinu 101 KB
2. Odluka o sufinanciranju projekata nevladinih udruga na području Grada Drniša za 2010. godinu. 77 KB
3. Odluka o programu javnih potreba u kulturi za 2010. godinu 74 KB
4. Odluka o programu javnih potreba u športu za 2010. godinu 77 KB
5. Socijalni program Grada Drniša za 2010. godinu 112 KB
6. PLAN PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2010. - 2012. GODINU 59 KB
7. II IZMJENE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2009. god. 29 KB

Izmjene proračuna Grada Drniša za 2009. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2009. GODINU 89 KB
2. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2009. GODINU 51 KB
3. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2009. GODINU 79 KB