Obavijest o nadmetanju za postupak: USLUGA IZRADE APLIKACIJE - DRNIŠ NATURA 2000

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 09.04.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: USLUGA IZRADE APLIKACIJE - DRNIŠ NATURA 2000.

Naručitelj: Grad Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 426.100,00 kuna

Broj objave: 2020/S 0F2-0014156

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.05.2020. do 13:00 sati.