Početak provedbe projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša" - PRIOPĆENJE

Objavljeno u Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša

Projekt “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša” započeo je sa provedbom 15. rujna 2017. godine donošenjem Odluke o financiranju projekta od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dok je razdoblje financiranja započelo stupanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu, odnosno 27. listopada 2017. godine. Rok za završetak projekta je 18 mjeseci od stupanja Ugovora na snagu.

Ukupna vrijednost projekta je 3.219.850,62 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 3.039.188,12 kuna. Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 2.583.309,90 kuna, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Ovaj projekt doprinosi održivom gospodarenju otpadom, te unaprijeđenju sustava gospodarenja otpadom kroz mjere kojima će se postići odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, a isto će biti provedeno u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, te ostalim relevantnim propisima.

Kroz ovaj projekt provest će se izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša, čime će doći do znatnog povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a za stanovnike Grada Drniša organizirat će se informativno-obrazovne aktivnosti za odrasle i djecu.

Reciklažno dvorište će biti upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime će biti ispunjeni zakonski uvjeti o minimalnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika, te će se uvelike doprinijeti povećanju stope recikliranja i zaštiti okoliša, te povećati kvaliteta života stanovnika Grada Drniša.

Odlukom o imenovanju projektnog tima na provedbi projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na područje Grada Drniša", imenovani su slijedeći članovi:

Sve informacije o projektu mogu se dobiti na telefonski broj 022/888-830 ili na web stranicama Grada Drniša www.drnis.hr.

Gradonačelnik

mr.sc. Josip Begonja

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRIOPĆENJE 570 KB