Sklopljen Ugovor za izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Doma kulture u Siveriću u Muzej rudarstva u okviru projekta "Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša"

Objavljeno u Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša

Sa tvrtkom ASK ATELIER d.o.o. iz Zagreba sklopljen je Ugovor za izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Doma kulture u Siveriću u Muzej rudarstva. Izrada projektne dokumentacije se financira iz projekta "Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša", koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Vrijednost ugovora je 214.600,00 kuna sa PDV-om.

Cilj je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju u svrhu dobivanja odgovarajućeg akta za gradnju i izračun troškova za planirani zahvat "Rekonstrukcije bivšeg doma kulture u Siveriću u Muzej rudarstva", te aplicirati na natječaj za obnovu kulturne baštine – Grupa aktivnosti B – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.