Objavljen jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine

Objavljeno u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Indikativni plan objave natječaja za 2020.

Također, Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane korisnike da sudjeluju u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst dva natječaja u sklopu mjere 8. kao i informacije za prijavu na podmjeru 4.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.