Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 286 KB
2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRUŽANJA NOVČANE POTPORE STUDENTIMA GRADA DRNIŠA 274 KB
3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Drniša 209 KB
4. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti 289 KB
5. ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Drniša u području društvenih djelatnosti 237 KB
6. I Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Drniša za 2016. godinu 213 KB
7. 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,38 MB

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - AKTI 734 KB
2. III IZMJENE PLANA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. 122 KB
3. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - OPĆI DIO 506 KB
4. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - POSEBNI DIO 937 KB
5. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU 229 KB
6. Projekcija proračuna 2016. – 2018. 344 KB
7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016. - 2018. 45 KB
8. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA DRNIŠA 263 KB
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2016. godinu 212 KB
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Drniša 205 KB
11. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 269 KB
12. Socijalni program Grada Drniša za 2016. god. 226 KB
13. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 4,30 MB

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - AKTI 391 KB
2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE 1,1 MB
3. 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 1,84 MB

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - AKTI 536 KB
2. II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU 1,24 MB
3. II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drniša za 2015. godinu 203 KB
4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2014. GODINU 170 KB
5. ODLUKA o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom 201 KB
6. ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Drniša 241 KB
7. ZAKLJUČAK - davanje suglasnosti gradonačelniku - kante za odvoz komunalnog otpada 201 KB
8. ZAKLJUČAK - davanje suglasnosti gradonačelniku - tenisko igralište (II faza) 202 KB
9. ZAKLJUČAK - davanje suglasnosti gradonačelniku - uređenje infrastrukture u naselju Meterize 201 KB
10. ZAKLJUČAK - davanje suglasnosti gradonačelniku - asfaltiranje nerazvrstane ceste Velušić-Sv. Ilija 203 KB
11. 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 5,19 MB