Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Rješenja o imenovanju komisija 237 KB
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2017. godini 419 KB
3. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu čest.zem.2863 k.o. Radonić 204 KB
4. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora o zakupu i korištenju javne gradske površine između Grada Drniša i TISAK d.d. 200 KB
5. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje kupoprodajnog ugovora između Grada Drniša i Marka Šege 205 KB

OBAVIJEST: 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša održat će se u utorak, 25. srpnja 2017. godine u 18,30 sati u velikoj gradskoj vijećnici

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša - DNEVNI RED 215 KB
2. Dopuna odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Drniš 214 KB
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2017. godini 449 KB
4. Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu čest.zem.2863 k.o. Radonić 214 KB
5. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora o zakupu i korištenju javne gradske površine između Grada Drniša i TISAK d.d. 203 KB
6. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje kupoprodajnog ugovora između Grada Drniša i Marka Šege 208 KB

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA o izradi (VI) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Drniša 367 KB
2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 493 KB
3. ODLUKA o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Drniša iz Republike Hrvatske i Općine Strawczyn iz Republike Poljske 214 KB
4. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 204 KB
5. ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Drniš 197 KB
6. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 576 KB
7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniš u 2016. godini 206 KB
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god. 207 KB
9. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA U 2016.GODINI I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017.GODINU, TE PLAN FINANCIRANJA SUSTAVA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 456 KB
10. ZAKLJUČAK O PREIMENOVANJU ULICA 222 KB
11. ZAKLJUČAK o davanju suglasnost Gradonačelniku Grada Drniša za raspolaganje ostalom imovinom za potpis i sklapanje Aneksa Ugovora o pravu građenja na nekretnini katastarske oznake čest.zem.64/2 Z.U.541 k.o. Drinovci, između Grada Drniša i Dječjeg vrtića Drniš 201 KB
12. ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 208 KB
13. PONOVNI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 346 KB
14. OBRAZAC - PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (MS Word format) 99 KB
15. OBRAZAC - PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (PDF format) 516 KB
16. IZVJEŠĆE o sudjelovanju u pokroviteljstvima 208 KB
17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 211 KB

OBAVIJEST: 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša održat će se u utorak 4. travnja 2017. godine u 18,00 sati u velikoj gradskoj vijećnici

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša - DNEVNI RED 229 KB
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god. 207 KB
3. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniš u 2016. godini 205 KB
4. ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 208 KB
5. PONOVNI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 346 KB
6. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA U 2016.GODINI I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017.GODINU, TE PLAN FINANCIRANJA SUSTAVA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 540 KB
7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 512 KB
8. IZVJEŠČE o sudjelovanju u pokroviteljstvima 208 KB
9. ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Drniš 196 KB
10. ODLUKU O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 203 KB
11. ODLUKA o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Drniša iz Republike Hrvatske i Općine Strawczyn iz Republike Poljske 214 KB
12. ODLUKA o izradi (VI) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Drniša 367 KB

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (VI) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA 204 KB
2. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje kupoprodajnog ugovora za potrebe Grada Drniša - izgradnje sportskog igrališta u Badnju 199 KB
3. Zaključak o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 202 KB
4. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 200 KB
5. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje predugovora i kupoprodajnih ugovora za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u Drnišu i Radoniću 200 KB
6. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku raspolaganje ostalom imovinom za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Drniša i EVN Croatia Plin d.o.o. u svrhu osnivanja prava služnosti na nerazvrstanim cestama radi izgradnje i održavanja plinske visokotlačne i srednjetlačne distribucijske mreže zemnog plina 200 KB
7. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupka i sklapanje ugovora za izgradnju objekta i natkrivanje prodajnih stolova na tržnici u Drnišu 190 KB
8. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstanih cesta: Štikovo, Trbounje, Siverić 191 KB
9. 24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 2,49 MB

OBAVIJEST: 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša održat će se u četvrtak 16. veljače 2017. godine u 18,00 sati u velikoj gradskoj vijećnici

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša - DNEVNI RED 225 KB
2. Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Drniša (MS Word format) 28 KB
3. Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Drniša (PDF format) 315 KB
4. Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Drniša 347 KB
5. KUPOPRODAJNI UGOVOR - Nekretnina u Badnju 262 KB
6. OBRAZAC PRIJEDLOGA KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (MS Word format) 99 KB
7. OBRAZAC PRIJEDLOGA KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA DRNIŠA (PDF format) 517 KB
8. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 203 KB
9. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstanih cesta: Štikovo, Trbounje, Siverić 256 KB
10. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (VI) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA 206 KB
11. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku raspolaganje ostalom imovinom za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Drniša i EVN Croatia Plin d.o.o. u svrhu osnivanja prava služnosti na nerazvrstanim cestama radi izgradnje i održavanja plinske visokotlačne i srednjetlačne distribucijske mreže zemnog plina 403 KB
12. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje kupoprodajnog ugovora za potrebe Grada Drniša - izgradnje sportskog igrališta u Badnju 401 KB
13. Zaključak o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 205 KB
14. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje predugovora i kupoprodajnih ugovora za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u Drnišu i Radoniću 402 KB
15. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupka i sklapanje ugovora za izgradnju objekta i natkrivanje prodajnih stolova na tržnici u Drnišu 254 KB

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net