Objavljen Javni poziv prema Programu ulaganja u zajednicu za neprofitne organizacije

Objavljeno u Obavijesti

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu i čija će provedba pridonijeti ostvarenju cilja Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Korisnici su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju,  modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene.

Podnositelj zahtjeva za prijavljeni projekt treba imati pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole/suglasnosti potrebne za početak radova te troškovnik s procijenjenim troškovima radova.

Iznos sufinanciranja

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om.

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici OVDJE.

Rok za podnošenje zahtjeva je 06. travnja 2020.