Studija "Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave"

Objavljeno u Obavijesti

U Republici Hrvatskoj poduzetnička infrastruktura i njezini pojavni oblici definirani su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18). Ovim Zakonom, između ostaloga definiran je i sustav potpora namijenjenih poduzetničkoj infrastrukturi te je ustrojen Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture je na snazi je od srpnja 2013. godine.

Poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Iako poduzetničke zone mogu prema odlukama svojih osnivača nositi različite nazive (industrijske, radne, zone male privrede, gospodarske, poslovne i dr.), u smislu Zakona sve one se, bez obzira na naziv, smatraju poduzetničkima zonama. S druge strane, Zakonom se poduzetničke potporne institucije razvrstavaju u neki od sljedećih oblika: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i slobodne zone.

Poduzetnička infrastruktura namijenjena je svim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, a posebno je pogodna za male i srednje poduzetnike koji čine preko 99% svih gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj i u najvećem su broju njezini korisnici. Cilj, odnosno svrha unapređenja poduzetničke infrastrukture je poticanje gospodarskog rasta planiranjem i pravodobnom izgradnjom poduzetničke infrastrukture u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi.

Više informacija dostupno je OVDJE.