Raspisan EU natječaj za uključivanje mladih i djece u zajednicu kroz šport

Objavljeno u Obavijesti

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 50.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.

Poziv će biti podijeljen na dvije komponente:

- Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te

- Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Prijavitelj može biti:

  • organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, 
  • ustanova upisana u registar športske djelatnosti, 
  • osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
  • srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
  • sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
  • ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici

Jedinice lokalne samouprave mogu biti partneri na više projekata.

Više informacija OVDJE.