Objavljen poziv Zaklade "Hrvatska za djecu" za sufinanciranje programa i projekata

Objavljeno u Obavijesti

Otvoren je javni poziv za (su)financiranje programa i projekata za djecu i mlade namijenjen pravnim osobama. 

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se traži (su)financiranje od Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. Krajnji korisnici programa/projekata mogu biti samo i isključivo djeca i mladi, do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Vremensko razdoblje za provedbu programa i projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati najduže 14 (četrnaest) mjeseci i to u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. kolovoza 2019. godine.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe i projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000 kn.

Poziv za (su)financiranje programa/projekata otvoren je do 2. svibnja 2018

Dodatne informacije (čitavi tekst poziva, dodatne upute i prateća dokumentacija) možete potražiti na službenim stranicama Zaklade.

Prva radionica za potencijalne prijavitelje održat će se u Zagrebu  u ponedjeljak, 9. travnja 2018. godine, s početkom u 10:00 sati, u Hrvatskoj matici iseljenika – dvorana „Matis“ (Trg Stjepana Radića 3). Prijava na Radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-adresu potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke Prijava na Radionicu br. 1 – 9. 4. 2018.

Prijavu je potrebno izvršiti do najkasnije petka, 6. travnja 2018. godine 16:00 sati. Radi ograničenja prostora, svaka pojedina zainteresirana pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici. U prijavi na Radionicu (e-poruci) potrebno je navesti samo broj osoba koje se prijavljuju za prisustvovanje na Radionici, dok druge osobne podatke o istima nije potrebno navoditi. Sudjelovanje na Radionici je besplatno, dok trošak dolaska na istu (trošak prijevoza) snosi pravna osoba – prijavitelj.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ neprofitna je organizacija koju je 2008. godine posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10) osnovala Republika Hrvatska, dok osnivačka prava i obveze u njezino ime ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Rad Zaklade primarno se financira iz prihoda koje država ostvari od igara na sreću.