Ponovni natječaj za dodjelu novčane potpore studentima prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta te prema kriteriju visokog prosjeka ocjena za šk. god. 2017./18.

Objavljeno u Natječaji

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PONOVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I SOCIJALNIH UVJETA ZA ŠK. GODINU 2017./2018. 206 KB
2. PRIJAVNI OBRAZAC - PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I SOCIJALNIH UVJETA 40,5 KB
3. PONOVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA PREMA KRITERUJU VISOKOG PROSJEKA OCJENA ZA ŠK. GODINU 2017./2018. 206 KB
4. PRIJAVNI OBRAZAC - PREMA KRITERIJU VISOKOG PROSJEKA OCJENA 37,5 KB
5. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA 29 KB

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini

Objavljeno u Natječaji

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. („Narodne novine“, broj: 124/17), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.