Ministarstvo branitelja objavilo javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Objavljeno u Javni pozivi

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 18. travnja do 18. svibnja 2016. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući popratni obrasci i prilozi, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja branitelji.gov.hr i u Ministarstvu branitelja.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode"

Objavljeno u Javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, u vrijednosti od 380 milijuna kuna.

Sredstva iz natječaja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Provedbom projekata osigurat će se uspostava boljeg upravljanja, opremanje i razvoj sadržaja i proizvoda, a samim time i privlačnost zaštićenih područja od državnog značaja te ono najvažnije, povećanje broja posjetitelja.

U skladu s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“, prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkovima prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h.

Sažetak ovog natječaja, koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, dostupan je na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1206

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo branitelja objavilo je javne pozive za korištenje mjera u 2016. godini

Objavljeno u Javni pozivi

  • Javni poziv za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja,
  • Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja,
  • Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti,
  • Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja.

Navedeni javni pozivi otvoreni su u razdoblju od 6. travnja do 5. svibnja 2016. godine.

Tekstovi javnih poziva, kao i pripadajući popratni obrasci i prilozi, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja branitelji.gov.hr, u Ministarstvu branitelja, Područnim jedinicama Ministarstva branitelja i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata.

Izvor: Ministarstvo branitelja RH

Javni pozivi za zasnivanje radnog odnosa u programu Javnih radova na području Grada Drniša, MO Pakovo Selo i MO Pokrovnik

Objavljeno u Javni pozivi

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. JAVNI POZIV - GRAD DRNIŠ 726 KB
2. PRIJAVNI OBRAZAC - GRAD DRNIŠ (PDF format) 270 KB
3. PRIJAVNI OBRAZAC - GRAD DRNIŠ (MS Word format) 44,5 KB
4. JAVNI POZIV - MO PAKOVO SELO 708 KB
5. PRIJAVNI OBRAZAC - MO PAKOVO SELO (PDF format) 269 KB
6. PRIJAVNI OBRAZAC - MO PAKOVO SELO (MS Word format) 44,5 KB
7. JAVNI POZIV - MO POKROVNIK 710 KB
8. PRIJAVNI OBRAZAC - MO POKROVNIK (PDF format) 270 KB
9. PRIJAVNI OBRAZAC - MO POKROVNIK (MS Word format) 44,5 KB

EUROPSKA KOMISIJA: Poziv na dostavu prijedloga EACEA/05/2016 u okviru programa Erasmus+

Objavljeno u Javni pozivi

Ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava projekte iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš­ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. ("Pariška deklaracija").

Prijava podnesena na temelju ovog poziva na dostavu prijedloga mora se prvenstveno odnositi na jedan od dva sljedeća opća cilja koji treba navesti na obrascu prijave:

  1. sprečavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva
  2. poticanje uključenosti osoba koje se školuju, a koje su u nepovoljnom položaju uključujući i osoba migrantskog podrijetla, uz sprečavanje i suzbijanje diskriminacije.

Saznajte više o ovom pozivu u Službenom listu Europske unije OVDJE.