POZIV NA MALI BOŽIĆNI SAJAM U DRNIŠU 2016

Objavljeno u Javni pozivi

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje u svom asortimanu imaju božićno-novogodišnje ukrase, čestitke, suvenire, svijeće, prigodne prehrambene proizvode (pršut, sir, med, kolače…), te zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da iskažu interes za sudjelovanje na

Božićnom sajmu u Drnišu

na dane 16. i 17. prosinca 2016. godine

Za održavanje sajma predviđen je šator sa 12 štandova, a pravo izlaganja stječe prvih 12 prijavljenih izlagača.

Korištenje štandova i prostora na Božićnom sajmu je bez naknade.

Prijave se zaprimaju na definiranom obrascu prijavnice, u prilogu poziva na e-mail adresu: bozic.drnis@gmail.com do ponedjeljka 12. prosinca 2016. godine.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIVNICA 117 KB
2. PRIJAVNICA (PDF) 210 KB
3. PRIJAVNICA (MS WORD) 77 KB

Poziv za predbilježbu zainteresiranih građana za posjet gradu Vukovaru

Objavljeno u Javni pozivi

Povodom obilježavanja 25. obljetnice pada grada Vukovara, Grad Drniš planira organizirati posjetu Gradu heroju.

Polazak autobusa planiran je za 17.11.2016. godine u 24,00 sata s autobusnog kolodvora u Drnišu, a povratak iz Vukovara 18.11.2016. u popodnevnim satima.

Ovim putem pozivaju se svi građani Grada Drniša koji su zainteresirani za odlazak u Vukovar da se predbilježba obavlja od 03.11.2016. do 11.11.2016. godine, odnosno do popunjavanja raspoloživih sjedećih mjesta u jednom autobusu.

Prijave se mogu obaviti neposredno u zgradi gradske uprave Grada Drniša (gđa Ivana Lacić) od 07,00 do 15,00 sati ili putem telefona na broj 022/888-830 te putem mail-a: ivana.lacic@drnis.hr.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Josip Begonja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje projekata razvoja i unapređenja lovstva za 2016. godinu

Objavljeno u Javni pozivi

U cilju razvoja lovstva i unapređenja gospodarenja lovištima na svom području, Šibensko-kninska županija će subvencionirati programe rada i ulaganja u razvoj lovstva (uzgoj i unos divljači; zaštita usjeva od divljači: nabava zaštitnih sredstava za sprečavanje šteta od divljači; zasijavanje remiza; prehrana i prihrana divljači; uređenje šumskih putova; opremanje lovišta: izgradnja novih i sanacija postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata; izgradnja infrastrukture u funkciji lovnog turizma; nabava strojeva i alata za održavanje lovišta; suzbijanje krivolova: lovočuvarski ispit; postavljanje kamera, noćne patrole).

Sve detalje ovog javnog poziva kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Šibensko-kninske županije OVDJE.

Energetska obnova višestambenih zgrada - Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Objavljeno u Javni pozivi

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Otvoreni javni poziv za Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Objavljeno u Javni pozivi

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2016./2017. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Objavljeno u Javni pozivi

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

  • obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Cijeli tekst ovog javnog poziva, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Ministarstva poduzetništva RH OVDJE.