Obavijest o prethodnom savjetovanju za postupak javne nabave za predmet: Sanacija i adaptacija Dječjeg vrtića Radonić

Objavljeno u Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ objavljeno je prethodno savjetovanje za postupak javne nabave za predmet: Sanacija i adaptacija Dječjeg vrtića Radonić – Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića.