Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne dokumentacije potrebne za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta otpada "Moseć" u Gradu Drnišu na sufinanciranje EU sredstvima

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 02.11.2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne dokumentacije potrebne za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta otpada "Moseć" u Gradu Drnišu na sufinanciranje EU sredstvima.

Naručitelj: Grad Drniš

Procijenjena vrijednost nabave: 295.000,00 kuna (bez PDV-a)

Broj objave: 2017/S 0F2-0022609

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22.11.2017. do 11,00 sati.

Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Đačkog doma u Drnišu u Hostel i Caffe bar

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05.10.2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za Izradu projektne i tehničke dokumentacije rekonstrukcije Đačkog doma u Drnišu u Hostel i Caffe bar.

Broj objave: 2017/S 0F2-0020471

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.10.2017. do 13,00 sati.

Arheološka istraživanja na utvrdi Gradina u Drnišu

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

Broj objave: 2017/S 0F2-0010430.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE (PDF format) 1,1 MB
2. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE (MS Word format) 729 KB
3. TROŠKOVNIK (PDF format) 358 KB
4. TROŠKOVNIK (MS Word format) 57 KB
5. ESPD OBRAZAC (PDF format) 535 KB
6. ESPD OBRAZAC (MS Word format) 192 KB
7. SONDE 584 KB